เสื้อสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา คศ.3 ครูนงคราญ มอบทุน นักเรียน ม.6 มอบเก้าอี้เพื่อเป็น สาอนุสรณ์ ทางก้าวหน้า ชนะเลิศแข่งขันกีฬา บานเย็นขาว คัพ sankrudee

โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 • ประกาศสอบราคาหนังสือ
  ด้วยโรงเรียนสา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 96 รายการ ดังรายการที่แนบ
 • รายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4 ปีการศึกษา 2557
  ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่4 ปีการศึกษา 2557
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนสาประกาศ ผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 • ประกาศสอบราคาหนังสือ
  ด้วยโรงเรียนสา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 96 รายการ ดังรายการที่แนบ
 • สอบระหว่างภาคเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียนเรื่อง การสอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2556
 • ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ
  ด้วยโรงเรียนสาได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารประกอบ
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวอื่นๆ

 • ประกาศสอบราคาหนังสือ
  ด้วยโรงเรียนสา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 96 รายการ ดังรายการที่แนบ
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนสาประกาศ ผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
 • ข่าวประกาศจากทางโรงเรียน จัดทำข้อมูลภาคสนาม (ด่วน)
  ให้คณะครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จัดทำข้อมูลภาคสนาม ส่ง ทั้ง file (ตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองพร้อมนามสกุล) และ เป็นกระดาษ โดยรับรองข้อมูลให้เรียบร้อย ที่งานบุคคล ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อจะรวบรวมไปส่ง สพม. วันที่ 7 ก.พ. 2557
 • ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  ตามประกาศโรงเรียนสา ลงวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557 เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ ห้องบริหารงานทั่วไป นั้
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล
  ทางโรงเรียนสา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล และเกียรติบัตร การแข่งขัน งานศีลปหัตถกรรม ภาค ครั้งที่ 63 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 • อ่านทั้งหมด »

 • Gallery Show
  • ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
   ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
  • ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
   ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
  • คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
   คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
  • สาอนุสรณ์ รุ่น 52 มอบเงินและเก้าอี้แก่โรงเรียนสา
   สาอนุสรณ์ รุ่น 52 มอบเงินและเก้าอี้แก่โรงเรียนสา
  • มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูในการตอบปัญหาธรรมะโครงการ ทางก้าวหน้า
   มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูในการตอบปัญหาธรรมะโครงการ ทางก้าวหน้า
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1 และ ม.2
   กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1 และ ม.2
  • วันครู 16 มกราคม 2557
   วันครู 16 มกราคม 2557
  • กิจกรรมทาโร่ทูสคูล และแนะนำวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและจัดหางาน
   กิจกรรมทาโร่ทูสคูล และแนะนำวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและจัดหางาน
  • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
   มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
  • กรีฑามัธยมน่านเกมส์
   กรีฑามัธยมน่านเกมส์
  • มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี
   มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี
  • ตามรอยพระบาทแรกแห่งเเผ่นดินน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556
   ตามรอยพระบาทแรกแห่งเเผ่นดินน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556
  • โรงเรียนสาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
   โรงเรียนสาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
  • กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
   กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
  • มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ต้น)
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ต้น)
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ปลาย)
   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ปลาย)
  • นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพ ระหว่าง 13-18 พ.ย. 2556
   นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพ ระหว่าง 13-18 พ.ย. 2556
  • มอบโล่รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งเสียสละเอาใจใส่สั่งสอนเยาวชนด้วยความเมตากรุณา แก่คุณครูญาดา กาป้อง
   มอบโล่รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งเสียสละเอาใจใส่สั่งสอนเยาวชนด้วยความเมตากรุณา แก่คุณครูญาดา กาป้อง
  • สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนกรีฑาสีโรงเรียน
   สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนกรีฑาสีโรงเรียน
  • มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการเยาวชนดีเด่น
   มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการเยาวชนดีเด่น
  • ภาพกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556
   ภาพกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556
  • มอบช่อดอกไม้แก่คณะครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตย์
   มอบช่อดอกไม้แก่คณะครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตย์
  • การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบเพื่อนครู
   การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบเพื่อนครู
  • พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
   พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
  • โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 วันที่ 13 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2556.
   โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 วันที่ 13 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2556.
  • Coaching and Mentoring
   Coaching and Mentoring
  • โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
   โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
  • อบรมทบทวนความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
   อบรมทบทวนความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
  • งานเลี้ยงเกษียรอายุราชการ อาจารย์บุญชัย อังผาดผล
   งานเลี้ยงเกษียรอายุราชการ อาจารย์บุญชัย อังผาดผล
  • สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา
   สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา
  • มอบเกียรติให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตน่าน 1
   มอบเกียรติให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตน่าน 1
  • กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส
   กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส "วันแม่เเห่งชาติ" ที่ว่าการอำเภอเวียงสา
  • มอบของพระราชทานแก่ประชาชน ชาวอำเภอเวียงสา
   มอบของพระราชทานแก่ประชาชน ชาวอำเภอเวียงสา
  • กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
   กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
  • กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันแม่เเห่งชาติ
   กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันแม่เเห่งชาติ
  • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
  • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  • มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
   มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
  • ประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาตอนต้น
   ประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาตอนปลาย
   ประชุมผู้ปกครอง มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการของสหวิทยาเขต น่าน 1 ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
   การประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะวิชาการของสหวิทยาเขต น่าน 1 ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
  • กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้น ม.1-ม.3
   กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ชั้น ม.1-ม.3
  • อบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดระหว่าง 6-8 กรกฎาคม2556
   อบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดระหว่าง 6-8 กรกฎาคม2556
  • การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก สพม 37 และโรงเรียนท่าวังผาฯ
   การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก สพม 37 และโรงเรียนท่าวังผาฯ
  • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
   กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
  • โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
   โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring
  • กิจกรรมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
   กิจกรรมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
  • อบรมให้ความรู้ โครงการสรา้งจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
   อบรมให้ความรู้ โครงการสรา้งจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  • อบรมการพัฒนา Application บน Android
   อบรมการพัฒนา Application บน Android
  • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556 (ม. ต้น)
   กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556 (ม. ต้น)
  • กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556 (ม. ปลาย)
   กิจกรรมไหว้ครู โรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556 (ม. ปลาย)
  • ห้องเรียนพิเศษร่วมกิจกรรม อพวช เคลืื่อนที่ ณ โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
   ห้องเรียนพิเศษร่วมกิจกรรม อพวช เคลืื่อนที่ ณ โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
  • ค่ายจริยธรรม
   ค่ายจริยธรรม
  • ปฐมนิเทศ
   ปฐมนิเทศ
  • แนะนำครูใหม่และมอบเกียรติบัตร
   แนะนำครูใหม่และมอบเกียรติบัตร
  • อบรมจริยธรรม
   อบรมจริยธรรม
  • ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสา
   ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสา
  • อบรมการประดิษฐ์กระเป๋าด้นมือและการใช้งานโปรแกรม AutoCad
   อบรมการประดิษฐ์กระเป๋าด้นมือและการใช้งานโปรแกรม AutoCad
  www.saschool.ac.th Design by: Sa school