ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น Back to School ยิ้มแย้มแจ่มใส 2 เมษายน ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ITA ปรัชญาและคติพจน์โรงเรียน วันจักรี elibraly ครูดีเด่นประดับประเทศ : นายธัญวัฒน์ กาบคำ ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ vision ศิษย์เก่าดีเด่น Do not ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2567

การประมูลร้านค้าสามินิมาร์ท

การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน

รับสมัครครูชาวต่างชาติ

ประกาศการจัดห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศการจัดห้องเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2567

Q_A

EIT(1)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

saschool

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียน

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนเมษายน 2567
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนเมษายน 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารจากฝ่ายต่างๆ

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนเมษายน 2567
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนเมษายน 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • อ่านทั้งหมด »
 • ข่าวสารอื่นๆ

 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนเมษายน 2567
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนเมษายน 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ : ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 • อ่านทั้งหมด »
 • www.saschool.ac.th Design by: Sa school