ที่อยู่โรงเรียน


โรงเรียนสา
เลขที่ 7 หมู่ 8 ถนนสา-นาน้อย
ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
เบอร์โทรศัพท์ : 054 -718546
เบอร์โทรสาร : 054 - 718546
E-mail : schoolnansa@gmail.com
Website : http://www.saschool.ac.th
Facebook : โรงเรียนสา จังหวัดน่าน