จำนวนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา

ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

ประเภทบุคลากร จำนวน
ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 20 51 71
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
ครูอัตราจ้าง 7 3 10
ครูภาษาต่างประเทศ 1 1 2
พนักงานราชการ - 1 1
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 3 8 11
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9
รวม 37 70 107

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ม.1 121 138 259 7
ม.2 119 139 258 6
ม.3 111 117 228 6
รวม ม.ต้น 351 394 745 19
ม.4 90 93 183 6
ม.5 55 114 169 6
ม.6 103 88 191 6
รวม ม.ปลาย 248 295 543 18
รวมทั้งหมด 599 689 1288 37

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school