จำนวนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา

ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

ประเภทบุคลากร จำนวน
ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 22 52 74
ลูกจ้างประจำ 2 2 4
ครูอัตราจ้าง 6 2 9
ครูภาษาต่างประเทศ 2 - 2
พนักงานราชการ - 1 1
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 2 9 11
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9
รวม 38 71 110

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ม.1 119 138 257 6
ม.2 103 124 227 6
ม.3 127 115 242 6
รวม ม.ต้น 349 377 726 18
ม.4 65 123 188 6
ม.5 101 90 191 6
ม.6 91 123 214 6
รวม ม.ปลาย 257 336 593 18
รวมทั้งหมด 632 631 1,319 36

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school