ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคล

ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล 

ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

ประกาศโรงเรียนสา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก enlightened

ตำแหน่ง 

1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา

2. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

3. แม่บ้าน 1 อัตรา

4. นักการภารโรง 1 อัตรา

www.saschool.ac.th Design by: Sa school